Icon MenuMenü`yü aç

Cezai faize son!

Bilgilendirme

2002 ile 2010 yılları arasında, bankalar ve tasarruf kasaları (Sparkasse), kredi sözleşmesi imzalanırken; tüketiciye, tüketicinin vazgeçme hakkına ilişkin yasal bilgi verme yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmediler. Ancak bu durum kredi kulananların yararına büyük bir finansal avantaja dönüştü.

Ayrıca belirmek isteriz ki; söz konusu yasal bilgilendirmeler yalnızca gayrimenkul kredilerinde değil, aynı zamanda tüketici kredilerinde de hatalı bir şekilde yapılmış olabilir. Bunun yanı sıra , örneğin tüketici kredisi imzalanırken Kalan Borç Sigortası ile ilgili bilgilendirmeler gibi diğer özel durumlar da bu konu kapsamındadır. Normal şartlarda bu durumlarda krediden vazgeçme bilgilendirmesinin gerektiği şekilde yapılması beklenmektedir, ancak bu kanuni gerekliliğe rağmen kredi alımı gibi işlemlerdeki bu bilgilendirmeler çoğunlukla hatalı olarak yapılmıştır.

Krediden vazgeçme hakkına ilişkin bilgilendirmelerin üçte ikisinin hatalı olduğu yönünde değerlendirmeler mevcuttur. İlgili kurum tarafından yapılan bilgilendirmenin hatalı olması halinde , alınan krediden yıllar sonra dahi vazgeçilebilir ve bu durum Alman Federal Yargıtayı´nın kararları ile teyit edilmiştir.

Krediden Vazgeçmenin Sonuçları

Günümüzde güncel kredi faizleri sizin kredi aldığınız döneme göre çok daha düşük seviyede bulunduğundan kredinizden vazgeçmeniz durumunda, sizin yararınıza birçok olumlu sonuç doğacaktır:

Bilgilendirme

Kredinizden vazgeçmeniz ile kredi sözleşmeniz sonlanır. Bununla birlikte sözleşmenin feshi ile otamatik olarak kredinizin geriye kalan borçları azalır. Geriye kalan borcun tam olarak ne kadar azalacağı diğer hususların yanında bugüne kadar ödemiş olduğunuz kredi taksitlerine bağlıdır. Bankalar kredi ödemelerini sizin yararınıza faize yatırmak zorunda olduklarından, ne kadar çok kredi taksidi ödemiş olursanız, o kadar iyi olacaktır. Bunun yanında bir fayda daha söz konusudur: Kredi sözleşmesinde belirlenen faize göre değil, piyasa koşullarında bulunan en düşük faiz oranına göre yeniden hesplanarak borçlanılır. Piyasadaki standart faizler her halükarda sözleşmedeki faiz oranına göre çok daha düşük olacaktır.

Bu durum; gayrimenkul kredileri, yüksek kredi tutarları ve faizin kredi sözleşmesinde sabit kararlaştırılmış olduğu durumlarda genellikle beş haneli rakamlarda, yani 10.000 EURO ve üzeri tutarlarda tasarruf sağlamaktadır.

Diğer bir sonuç ise, kredinizden vazgeçmeniz durumunda herhangi bir cezai tazminat ödemesi yapmayacak olmanızdır. Sözleşmenin zamanından önce fesih edilmesi durumunda bankanın veya tasarruf kasasının (Sparkasse) faiz kaybının karşılanmasını öngören tazminat, normal şartlar altında büyük bir tutardır. Almanya`daki cezai tazminat ödemeleri Avrupa çapında dikkate alındığinda en yüksek tazminatlar olarak göze çarpmaktadır. Ancak böyle bir durumda sizin herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğünüz bulunmayacaktır.

Örneğin, krediniz bir gayrimenkul kredisi ise, cezai tazminat ödemesi yapmak zorunda kalmaksızın gayrimenkulünüzü satabilirsiniz. Veya krediyle alınmış gayrimenkulünüzü satmak istemiyorsanız, çok daha düşük faizli yeni bir kredi sözleşmesi imzalayabilirsiniz. Bu durumda da aynı şekilde cezai tazminat ödeme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

Krediden vazgeçmeniz halinde üç kar birden elde etmiş olacaksınız: Birincisi cezai tazminat ödemesinden kurtuluyorsunuz, ikincisi kalan borcunuzu azaltıyorsunuz, üçüncüsü krediniz için daha düşük faiz ödüyorsunuz.

Julia Schönfelder – Avukat ve Ticari Konularda Arabulucu (CVM)

İncelemelerimiz sonucunda krediden vazgeçmeye ilişkin bilgilendirmede hatalı bir durum tespit edilirse, vazgeçme beyanından önce örneğin uygun bir ek finansman bulma gibi bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğinden ve kredi sözleşmeninin feshinin diğer sözleşmelerin feshi ile karşılaştırıldığinda çok daha karmaşık olduğundan “kendi başınıza” hareket etmemenizi tavsize ederiz. Hukuk konularında yetkin olmayan kimselerin dikkat edilmesi gereken tüm noktaları bilmemesi doğaldir. Bunların yanı sıra siz tüketici olarak iadesini talep edebileceğiniz meblağı hesaplamakta zorlanabilirsiniz ve sonuç itibariyle haklarınızı sonuna kadar arayamayabilirsiniz.

Sonuç olarak krediden vazgeçme hakkına ilişkin bilgilendirilmenizde hatalı bir yön bulunup, vazgeçme imkanı tespit edilirse, alanında tecrübeli avukatlardan danışmanlık hizmeti almanız kesinlikle tavsiye edilir.


Sayfa başlangıcına dön