Icon MenuMenü`yü aç

Cezai faize son!

Sık Sorulan Sorular

Konuyla ilgili kısa temel bilgilere mi ihtiyacınız var? Bu sayfadan, cezai tazminat ödemesi, işlemlerin yürütülmesi, masraflar ve başarı oranına dair sıklıkla yöneltilen soruları ve cevaplarını bulabilirsiniz, doğrudan ve hızlı bir şekilde konuyla ilgili genel bilgileri edinebilirsiniz.

Cezai Tazminat Ödemelerine dair sorular

Cezai Tazminat Ödemesi nedir?

Cevap: Cezai Tazminat Ödemesi, krediyi, üzerinde mutabık kalınan sözleşme süresinden önce feshetmek istemeniz halinde, tüketici olarak bankaya ödemeniz gereken zarar bedelidir. Kredi sözleşmesi imzalamışsanız, ancak kredi borcu henüz ödenmemişse, tüketici tarafından sözleşmenin feshedilmesi durumunda krediden yararlanmadığınızdan cezai tazminat söz konusu olur.  

Hangi sözleşmeler sonlandırılabilir?

Cevap: 01.11.2002 ve 11.06.2010 arasında imzalanan tüketici sözleşmelerinde, bankaların ve tasarruf kasalarının (Sparkasse) vazgeçme hakkına dair usulüne uygun şekilde bilgilendirme yapmamış olması ihtimali bulunmaktadır. İşlemlere başlamadan önce ücretsiz olarak krediden vazgeçme hakkınızın bulunup bulunmadığını inceliyoruz. 

Krediden vazgeçersem ne tür sonuçlar ile karşılaşırım?

Cevap: Kredinizden vazgeçmeniz durumunda, kredi tutarının tamamını piyasadaki standart faiz oranı ile bankaya geri ödemek zorundasınız. Piyasadaki standart faiz oranı daima banka ile anlaşılan faiz oranından daha düşüktür. Bunun yanı sıra banka, şu ana kadar yatırmış olduğunuz tüm ödemeleri % 5,0 faiz oranı eklemesiyle size geri ödemek zorundadır. Bu iki ödeme talebi denkleştirilir. Şöyle ki; mevcut konuda bankaya ödemeniz gereken tutar kredinin sözleşmede belirtilen ödemesinde geriye kalan tutardan daha düşük bir miktarda olacaktır.     

Krediden ne zaman vazgeçersem benim için en mantıklı olur?

Cevap: Krediden vazgeçme ve buna bağlı olarak yeniden kredi sözlesmesi imzalanması, geriye kalan borç için ek finansmanı kesin olarak bulduktan sonra sizin için en mantıklı olacaktır. Bununla ilgili olarak, krediden vazgeçmeden önce ek finansman  şartlarının sizin için gerçekten avantajlı olup olmadığına dair inceleme yapmanız gerekmektedir. Ek finansman ile ilgili olarak da sizlere danışmanlık yapmaktan memnuniyet duyarız.

Krediden vazgeçecek olursam tasarrufum ne kadar olur?

Cevap: Krediden vazgeçip  bununla bağlantılı olarak yeni kredi sözleşmesi imzalayarak yüksek tutarlarda tasarruf yapabilirsiniz. Ancak elde edeceğiniz kesin tutar, kredinin toplamına, vazgeçilen kredi sözleşmesinin şartlarına, bunun yanında başlangıçtaki kredi sözleşmelesinin ne zaman imzalandığına bağlıdır. Kredinizin ön incelemesinden sonra tasarruf edeceğiniz tutar hakkında daha net bilgiler verebiliriz. 

Ödemiş olduğum cezai tazminat ödemelerini şimdi talep edebilir miyim?

Cevap: Belirli şartlar çerçevesinde hali hazırda ödenmiş Cezai Tazminat Ödemelerini geri talep edebilirsiniz. Ancak bu hususta bir avukat aracılığıyla kapsamlı bir şekilde inceleme kesinlikle gereklidir.

Bu işlemden dolayı ne tür masrafları ödemem gerekebilir?

Cevap: Ofisimiz gayrimenkul kredisini inceleme ve krediden vazgeçme beyanı konusunda uzmandır. Kredi sözleşmenizde bankanın hatasının olup olmadığnı kontrol ediyoruz ve sizlere kredi sözleşmenizin vazgeçilebilir olup olmadığını bildiriyoruz. Buna ek olarak ücretsiz bir şekilde hukuk koruma sigortasının masrafları karşılayıp karşılamayacağını da belirtiyoruz.

Ücretlere İlişkin Sorular

Hukuk Koruma Sigortam Masrafları karşılar mı?

Cevap: Banka veya tasarruf kasası (Sparkasse) krediden vazgeçme talebinizi kabul etmeyi reddederse, normal şartlar altında Hukuk Koruma Sigortanız hizmetlerimiz için masrafları karşılamayı üstlenmektedir! Hukuk Koruma Sigortanız söz konusu masrafları üstlenmez ise de, faturamız yapacağınız tasarruf miktarının yalnızca küçük bir tutarı olacaktır.  

Bu hizmetler karşılığında size ne kadar ödeme yapmam gerekir?

Cevap: Temel olarak talep edeceğimiz ücretler (Alman) Avukatlık Ücretleri Yasasına (RVG) istinaden belirlenmektedir. Söz konusu bu yasal düzenleme haricinde ücretler dava konusunun maddi değeri, yani talep edilen kredinin miktarına bağlıdır. Bu nedenle, sizden konuyla ilgili diğer bilgileri edindiğimizde masraflara ilişkin en yakın tutarı sizlerle paylaşmaktayız. Her halükarda ücretlerimiz elde edeceğiniz tutardan daha az miktarda olacaktır, bu nedenle bizi görevlendirmeniz kesinlikle mantıklı olacaktır. 

Sizinle yalnızca başarıya bağlı bir ücret anlaşması yapabilir miyim?

Cevap: Başarıya bağlı ücret anlaşmaları belirli şartlar çerçevesinde mümkün olmaktadır. Ön değerlendirmeyi yapabilmemiz için öncelikle bizimle davanıza ilişkin temel bilgileri  paylaşmanızı rica ederiz. 

Davanın İlerleyişine ilişkin sorular

Sizi görevlendirmek için şahsen bir randevu gerekir mi?

Cevap: Hayır. Ofise gelmeniz gerekmemektedir. Sizlere telefon ile danışmanlık yapabiliriz. Bunun yanında diğer tüm adımları sorunsuz bir şekilde telefon, faks veya E-Mail ile yürütebiliriz!

Hangi adımlar ile başlanacak?

Cevap: Öncelikle sizin adınıza krediyi veren kurum ile irtibata geçiyoruz ve sizin adınıza krediden vazgeçtiğinizi beyan ediyoruz. Bir çok durumda bankalar ve tasarruf kasaları (Sparkasse) mahkemeye başvurmadan anlaşma yolunu tercih etmektedir. Nadir durumlarda ise krediden vazgeçmeniz mahkeme kanalıyla gerçekleştirilmelidir. Sizin için hem mahkeme dışı olarak, hem mahkeme kanalıyla çıkarlarınızı korumayı üstleniyoruz!

Hangi bilgileri veya belgeleri sizinle paylaşmalıyım?

Cevap: Ön değerlendirme için kredi sözleşmesi ile ilgili elinizde bulunan belgelere ve bunun yanı sıra şu ana kadar bankaya ne kadar ödeme yaptığınıza dair bilgilere ihtiyaç duymaktayız. 

Krediyi veren kurum, krediden vazgeçmeye karşı nasıl bir reaksiyon gösterecektir?

Cevap: Bankalar kredi sözleşmesinden vazgeçme durumlarına karşı farklı şekillerde reaksiyon göstermektedirler. Bazı bankalar sizin krediden vazgeçme hakkınızı temel itibariyle tanımamaktadır, bu nedenle böylesi durumlarda mahkemeye başvurmak kaçınılmazdır. Bazı bankalar ile mahkemeye hiç başvurmadan yapılan görüşmeler ile sizin tarafınızdan kabul edilebilecek bir çözüm bulunabilir. Bir avukat tarafından konunun incelenmesi ve sonraki süreç için danışmanlık ve ikili işbirliği muhakkak tavsiye edilmektedir.

Konuyla ilgili olan mağdurların ne yapması gerekir?

Cevap: Bankalar tüketici kredisinden vazgeçme konusuyla ilgili olarak tecrübe sahibidir. Buna ek olarak bankalar hukuksal olarak destek almaktadırlar. Bu eşit olmayan güç dağılımının sizin için dezavantaja dönüşmesini engellemek için, tecrübeli bir avukata hukuksal boyutta bir inceleme yaptırmanızı ve danışmanlık almanızı tavsiye ederiz. 

Söz konusu davada başarı oranına dair sorular

Benim için ne elde edebilirsiniz?

Cevap: Krediden vazgeçme hakkınıza dair bilgilendirmenizin incelemesi neticesinde hata tespit edilirse, konuyla ilgili başarı elde etme şansı oldukça yüksek olacaktır. Kredi sözleşmenizden vazgeçme hakkınızın bulunup bulunmadığı ve vazgeçmeniz halinde bunun hukuki neticeleri konusunda Alman Federal Yargıtayı´nin kararı kesindir. Elde edebileceğiniz somut tasarruf ise ancak sözleşmenizin tarafımızca incelenmesi ile hesaplanabilir. 

Davanın işleme alınması ne kadar sürüyor?

Cevap: Davanızın işleme alınması önemli ölçüde bankanın veya tasarruf kasasının nasıl reaksiyon göstereceğine bağlıdır. Bankanın krediden vazgeçme talebinizi kabul etmesi durumunda, bir kaç hafta içerisinde bir mutabakata varmak mümkündür. Mahkeme kanalıyla bir davanın gerekli olması durumunda, tecrübelerimize göre dava daha uzun bir sürede sonuçlanmaktadır.  

Geriye kalan borcu bankaya ne zaman ödemeliyim?

Cevap: Geçerli bir krediden vazgeçme durumunda geriye kalan borcun derhal geri ödenmesi gerekmektedir. Bundan dolayı, krediden vazgeçme beyanından önce geriye kalan borcun ödenmesi için mutlaka yeni bir finansman bulunmalıdır.    

Sayfa başlangıcına dön