Icon MenuMenü`yü aç

Cezai faize son!

Künye

Gençer Hukuk Bürosu – Gayrimenkul ve Banka Hukukunda Avukatlık Büronuz

Sahibi

Avukat Cüneyt Gençer
Parsifalstraße 8
90461 Nürnberg

Tel.: (0911) 376 676 0
Faks: (0911) 376 676 66

E-Mail: gencer@gencer-coll.de
Internet: www.gencer-coll.de

Nürnberg Avukatlar Odası Üyesi

Nürnberg Avukatlar Odası
Fürther Straße 115
90429 Nürnberg

Meslek Tanımı:
Avukat (Federal Almanya Cumhuriyeti Hukukunda) 

Vergi Numarası:
240/220/30198

İlgili meslek hukuku düzenlemeleri şunlardır; Alman Federal Avukatlık Düzenlemesi (BRAO), (Alman) Avukatlar için Meslek Düzenlemesi (BORA), (Alman) Avukatlar için Federal Ücret Düzenlemesi (BRAGO), (Alman) Avukatlık Ücret Yasası (RVG), (Alman) Uzman Avukatlık Düzenlemesi, Avrupa Topluluğu Avukatlık Meslek Düzenlemesi, Avrupa`daki Avukatların Faaliyetlerine ilişkin Yasa (EuRAG), Yasal olarak Avukatık Mesleği Düzenlemelerini içeren Meslek Hukuku ile ilgili Avrupa Topluluğu Direktiflerini Uygulayan Yasa.
Söz konusu tüm yasa metinlerine  www.brak.de adresinden Almanca olarak “Angaben gemäß § 6 TDG” başlığı altında ulaşabilirsiniz. 

Avukatlık Ücreti:
Verdiğimiz avukatlık hizmetleri için ücretlerimizi, Avukatlık Ücret Yasası (RVG) temelinde ve gerektiği takdirde özel ücret anlaşmaları çerçevesinde hesaplıyoruz.
Bu düzenlemeler Alman Federal Avukatlar Odası`nın Websitesi: www.brak.de´de görülebilir.  

Avukatlar, Alman Federal Avukatlık Düzenlemesi`ne istinaden, asgari 250.000,- Euro limitli Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmakla yükümlüdür.  Ayrıntılı bilgi Alman Federal Avukatlık Düzenlemesi (BRAO) Madde 51`de bulunmaktadır.

Alman Hukukunda Avukat Cüneyt Gençer`in Mesleki Sorumluluk Sigortası:
Allianz Versicherungs-AG, Königinstraße 28, 80790 München
Sigorta Numarası: GHV 70/0457/7002855/431

Bu bilgiler, Avrupa Birliği dahilinde Hizmet Verme Direktiflerinin (Direktif: 12.12.2007 tarihli 2006/123/EG) uygulanmasında geçerli olan 17.05.2010 tarihi itibariyle geçerli Hizmet Verme ve Bilgi Yükümlülüğü Düzenlemesinin (DL-InfoV) tatbikine dayalıdır.

Hizmet Veren

gc.rechtsanwälte / Gençer Hukuk Bürosu
Parsifalstraße 8
90461 Nürnberg

Tel.: (0911) 376 676 0
Faks: (0911) 376 676 66

E-Mail: info@gc-rechtsanwaelte.de

İnternet sayfamızın bulunduğu server üzerindeki diğer sayfalar gc.rechtsanwaelte editörlügü altında olmayıp, ilgili sayfaların içeriklerinden dolayı sorumluluk taşımamaktayız.

Yükümlülükten Feragat:
Yasal düzenlemelerin ihlali ve şahsi haklara müdehaleden dolayı web sayfamızın ve içeriklerinin tasarlanması ile ilgili şikayetlerin bulunması halinde, herhangi ücret bildirimi olmadan gerekçelendirilmiş bir uyarıyı tarafımıza ulaştırmanızı rica ederiz.  

Web sayfamızdaki haklı olarak şikayet edilen tasarımları ve içerikleri ivedi bir şekilde kaldıracağımızı veya gerekmesi halinde düzelteceğimizi taahhüt ederiz. Söz konusu ifadeden dolayı tarafınızdan hukuki bir işlemin devreye sokulması – örneğin ücrete tabi bir ihtarname  – gereksiz olacaktır ve uygunsuzdur. Buna benzer bir durumda Haksız Rekabet Yasası (UWG) Madde 8 IV ve bağlantılı olarak Madde 12`ye göre örneğin kazanç elde etme kastı gibi, konuyla ilgili olmayan girişimlerin söz konusu olabileceğinden dolayı ve bunun da Zarar İndirim Yükümlülüğünü ihlal etme olarak sayılacağından, bu tür girişimler hukuku ihlal etme olarak addolunur.     

12.05.1998 tarihli kararda Hamburg Eyalet Mahkemesi, hiper linklerin eklenmesi ile bağlantıları verilen internet sayfalarının içerikleri için, bu içeriklerden açık bir şekilde uzak durma gerçekleşmediği sürece sorumluluk doğduğuna dair hüküm vermiştir.    

Bu bağlamda bağlantıların paylaşıldığı zaman içerisinde linkleri verilen internet sayfaları üzerinde tarafımızdan herhangi bir yasadışı içeriğin tespit edilmediğini işbu yazı ile beyan ederiz. Bağlantıları verilen sayfaların bizim internet hizmetimize ait olmadığı sürece, söz konusu bağlantısı verilen sayfaların hali hazırdaki ve gelecekteki içerikleri ve tasarımları üzerinde bir tasarrufumuz bulunmamaktadır. Bundan dolayı, söz konusu yabancı sayfalardaki içeriklerden ve tasarımlardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz. İlgili sayfaların sorumluluğu sadece ilgili sayfaların sahiplerindedir.

Haklar:
Tüm içerik hakları saklı tutulmaktadır. Özellikle herhangi bir şekilde (Mikrofilm, fotokopi  ve buna benzer yöntemler, bunun yanında Kullanıcı Adı) çoğaltma, yayma multimedya uygulamaları olarak alma veya aslını değiştirme de dahi olmak üzere tüm hakları saklı tutulmaktadır ve gc.rechtsanwälte`ın yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Websitemiz üzerinde bulunan şahsi bilgiler kendi veri bankamıza kaydedilmektedir. 

Kullanım Amacı:
gc.rechtsanwälte`nin internet sayfasının içeriği yalnızca genel bilgiler içindir. Bu içerikler bir avukat danışmanlığı değildir (hukuki olarak veya başka bir türde) ve hukuki danışmanlık amacıyla kullanılamaz. Söz konusu bu internet sayfasının içerdiği bilgi materyallerine dayanılarak gerçekleştirilen işlemlerden dolayı herhangi bir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Her nevi tüm veya kısmi olarak kopyalama aşağıda belirtilen kullanım amacı hariç olmak üzere yasaktır.

Kişisel Kullanım:
Bilgilerin yalnızca kişisel kullanım amacı taşıması durumunda bu sayfaların içerikleri tam veya kısmen kopyalanabilir veya kaydedilebilir.  

Elektronik Kullanım Amaçları:
Bu sayfa sizlere düzenli olarak güncellenen bir çok bilgi sunmaktadır. Bilgilerimizi kaydedebilir veya sayfamız için bağlantı oluşturabilirsiniz. Ticari hizmet sunucusunun bağlantı olarak verilmesi durumunda gc.rechtsanwälte`nin sayfası navigatör penceresinde tek ayrılmaz parça olarak bulunmalıdır ve gc.rechtsanwälte kaynak olarak belirli olmalıdır. Sayfada bulunan bilgiler değiştirilemez veya tahrif edilemez.

Diğer Kullanım Amaçları:
Bu sayfanın içeriği aşağıda belirtilen şartların sağlanması durumunda üçüncü kişilerin kullanımına sunulabilir.

  • Sayfanın kopyalanması halinde sayfa adresi tam olarak gösterilmelidir ve kopyalanan sayfa üzerinde uyarı mahiyetinde sayfamız kaynakça olarak belirtilmelidir.
  • Sayfanın kopyası, bilgilerin üçüncü kişilerin de uymak zorunda olduğu kopyalama şartlarına tabi olduğunu belirten bir uyarı içermelidir.
  • Sayfanın tamamının veya bir kısmının kopyası önceden alınan bir izin olmadan hiç bir surette ne başka bir metine ne de bir yayına eklenebilir.
  • Sayfanın tamamının veya bir kısmının kopyası,  önceden alınan bir izin olmadan hiç bir surette ne başka bir websitesi ne de elektronik bir sisteme kaydedilebilir.
  • Sayfanın tamamının veya bir kısmının kopyası,  önceden alınan bir izin olmadan hiç bir surette ne başka bir websitesi ne de elektronik bir sisteme kaydedilebilir.
  • Sayfadaki bilgilerin Tam olup olmadığı, Doğruluğu ve son Güncelliği ile ilgili olarak hiç bir yükümlülük üstlenmemekteyiz.

 

Sayfa başlangıcına dön